VCL nồng độ 0.010!!!

Vừa rồi ra yêu cầu bộ y tế, bộ KHCN nghiên cứu kết luận về nồng độ cồn sinh lý để làm cơ sở điều chỉnh. Thế mà ko tạm dừng phạt đối với nồng độ cồn thấp chờ kết luận. Ăn khôn thế?
2 bộ đó sao so vs siêu bộ được
Ho 1 cái thì khúm núm
Thấy bộ GTVT bao nhiêu miếng ngon phải dâng tận mồm
 
Phạt tao cái nồng độ này thì tao đéo dám đấm đâu, nhưng quay video lại chửi tụi nó là đồ ăn cướp thì có đó.
 
Top