Live Văn tế nghĩa sĩ Rất quý Lenovo11

thì tao cũng luôn khuyên chúng mày là người bình thường éo lật nổi +s đâu,trong lúc chờ vỡ nợ thì tập trung ca ngợi Đảng Bác Hồ,chửi bới làm gì cho mỏi tay
Bây h phải đang mừng đảng mừng xuân,lật gì tầm này
 
Nó là sinh viên năm nhất chim mới mọc lông thông cảm
đến ông Hồ 30 năm ở nước ngoài,về nước 1941 đến tận 1945 mới chớp thời cơ thuận lợi để giành chính quyền,tao khuyên chúng mày phải biết chờ đợi thời cơ,nhưng nhiều thằng ngu kiến thức éo có,éo hiểu gì cứ kiểu thách thức ngu có giỏi thì rải vksh ngay và luôn đi
 
kinh nghiệm của tao là ko bao giờ lập topic,chúng mày lập thì tao nhảy vào post thôi
Thực ra thớt vừa r của nó có chất xám lắm. Nó nhìn nhận đúng việc của ruler là phải lo kte phụ trị, vừa lo ko để dưn làm loạn. Mỗi 1 mảng nó đều đưa ra kế sách để lật khá chi tiết và cầu kỳ. Sau vụ a trương mới thấy 1 bài có đầu tư vậy
 
m đọc comment đi. T nghi thằng report đưa nó lên đoạn đầu đài là khoai vì dám làm loạn kế hoạch diệt chúng = vksh của nó.
Mầy đấu tố khoai chứ j? Tau nghi là tml khầy report đoá tại tau than vãn chơi với nó ai dè nó mần thịt
 
Tao khen cho cả thằng đặt nick ( đã chết ) lẫn thằng thớt đặt tít. Nghe nó nhuyễn như một áng thơ trầm bổng.
 
Có một số phương thức mà các nhóm hoặc cá nhân đã sử dụng hoặc đề xuất để đấu tranh lật đổ chế độ độc tài ******** tại Việt Nam. Một số trong số đó bao gồm:

1. **Tuyên truyền và phổ biến ý thức dân chủ:** Sử dụng phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến ý thức về quyền dân chủ và tự do cá nhân.

2. **Tổ chức các phong trào dân quyền:** Xây dựng các tổ chức hoạt động dân quyền và nhân quyền để nâng cao nhận thức về quyền con người và tự do cá nhân.

3. **Thực hiện các cuộc biểu tình và biểu tình công cộng:** Tổ chức các cuộc biểu tình, biểu tình công cộng để thể hiện sự phản đối và yêu cầu thay đổi chính sách của chính phủ.

4. **Hợp tác quốc tế:** Tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền để tăng cường áp lực đối với chính phủ Việt Nam.

5. **Hoạt động ngầm:** Thực hiện các hoạt động đấu tranh và phản đối một cách ngầm lặng để tránh sự truy cản của chính phủ.

6. **Sử dụng pháp luật:** Sử dụng hệ thống pháp luật nội địa và quốc tế để bảo vệ quyền lợi và tự do của công dân.

7. **Tổ chức và phát triển lực lượng chính trị đối lập:** Xây dựng và phát triển các đảng phái và tổ chức chính trị đối lập để thúc đẩy sự đa đảng và đa nguyên tố trong hệ thống chính trị.

Nhưng cần lưu ý rằng các hoạt động này có thể đối mặt với sự truy cản và sự trừng phạt từ phía chính phủ Việt Nam, và có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện.

Nó đăng bài này à
 
Có một số phương thức mà các nhóm hoặc cá nhân đã sử dụng hoặc đề xuất để đấu tranh lật đổ chế độ độc tài ******** tại Việt Nam. Một số trong số đó bao gồm:

1. **Tuyên truyền và phổ biến ý thức dân chủ:** Sử dụng phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến ý thức về quyền dân chủ và tự do cá nhân.

2. **Tổ chức các phong trào dân quyền:** Xây dựng các tổ chức hoạt động dân quyền và nhân quyền để nâng cao nhận thức về quyền con người và tự do cá nhân.

3. **Thực hiện các cuộc biểu tình và biểu tình công cộng:** Tổ chức các cuộc biểu tình, biểu tình công cộng để thể hiện sự phản đối và yêu cầu thay đổi chính sách của chính phủ.

4. **Hợp tác quốc tế:** Tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền để tăng cường áp lực đối với chính phủ Việt Nam.

5. **Hoạt động ngầm:** Thực hiện các hoạt động đấu tranh và phản đối một cách ngầm lặng để tránh sự truy cản của chính phủ.

6. **Sử dụng pháp luật:** Sử dụng hệ thống pháp luật nội địa và quốc tế để bảo vệ quyền lợi và tự do của công dân.

7. **Tổ chức và phát triển lực lượng chính trị đối lập:** Xây dựng và phát triển các đảng phái và tổ chức chính trị đối lập để thúc đẩy sự đa đảng và đa nguyên tố trong hệ thống chính trị.

Nhưng cần lưu ý rằng các hoạt động này có thể đối mặt với sự truy cản và sự trừng phạt từ phía chính phủ Việt Nam, và có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện.
nó đăng 2 thread: 1 cái đòi lật bàn thờ, 1 cái phân tích thối nát của cơm sườn. Cái trên là nguyên văn bài nó đòi lật bàn thờ.
 
Top