Live Văn tế nghĩa sĩ Rất quý Lenovo11

dhtbomay

Trai thôn
Untitled1.png

Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân;
cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cám bởi một câu vương thổ.
Hỡi ôi thương thay! Có linh xin hưởng.
Thương thay cho sĩ phu dám đứng lên vì việc nước.
Bị chủ trại súc vật làm thịt không tiếc thương.
Bè lũ tay sai mod phân biệt vùng miền chẳng làm sao.
Khi sĩ phu bàn việc nước chúng đàn áp chẳng ghê tay.

T viết văn tế mà bị ban thì @yeu nuoc My ,@TrienChjeu ,@trasua2023 ,@Sự trở lại của Lee tony, @EdisonChen, @ewqeqweqw , @nowisnow , @bandono1 , @Bò lái xe , @Johnny Lê Nữu Vượng , @Tuannguyen16b @Điền Bá Quang 4.0 @Hssh @toiyeunuocmy chúng m hãy viết điếu văn cho t.
 
Untitled1.png

Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân;
cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm, cám bởi một câu vương thổ.
Hỡi ôi thương thay! Có linh xin hưởng.
Thương thay cho sĩ phu dám đứng lên vì việc nước.
Bị chủ trại súc vật làm thịt không tiếc thương.
Bè lũ tay sai mod phân biệt vùng miền chẳng làm sao.
Khi sĩ phu bàn việc nước chúng đàn áp chẳng ghê tay.

T viết văn tế mà bị ban thì @yeu nuoc My ,@TrienChjeu ,@trasua2023 ,@Sự trở lại của Lee tony, @EdisonChen, @ewqeqweqw , @nowisnow , @bandono1 , @Bò lái xe , @Johnny Lê Nữu Vượng , @Tuannguyen16b @Điền Bá Quang 4.0 @Hssh @toiyeunuocmy chúng m hãy viết điếu văn cho t.
Why banned sir??
 
lập topic chính trị kêu gọi lật đổ +s thì bị band,ngày trước tao lập topic dân VN thích bị +s bạo hành bị band 3 ngày
khổ thân thằng lenovo trước nó toàn đăng mấy cái linh tinh định hướng mọi dư luận k cờ bạc, địt dạo, loạn luân vì nó thuộc giáo hội công giáo nhưng nó toàn tuyên truyền sai sự thật.
Nhưng ở trên xam lâu dần dần nó tự diễn biến tự chuyển hóa thành bất mãn chống đối cơm sườn.
 
khổ thân thằng lenovo trước nó toàn đăng mấy cái linh tinh định hướng mọi dư luận k cờ bạc, địt dạo, loạn luân vì nó thuộc giáo hội công giáo nhưng nó toàn tuyên truyền sai sự thật.
Nhưng ở trên xam lâu dần dần nó tự diễn biến tự chuyển hóa thành bất mãn chống đối cơm sườn.
thì tao cũng luôn khuyên chúng mày là người bình thường éo lật nổi +s đâu,trong lúc chờ vỡ nợ thì tập trung ca ngợi Đảng Bác Hồ,chửi bới làm gì cho mỏi tay
 
thì tao cũng luôn khuyên chúng mày là người bình thường éo lật nổi +s đâu,trong lúc chờ vỡ nợ thì tập trung ca ngợi Đảng Bác Hồ,chửi bới làm gì cho mỏi tay
vỡ cc, m đăng vịt vỡ nợ cả mấy năm rồi đâu có vỡ, cứ có lũ ngu 3/ gửi tiền về thì bao giờ mới vỡ đc.
 
Top