Tao có list danh sách đồ cần thanh lý của cty. Thằng nào ôm dc tao lấy tiền cafe 5%.

Tao bán đâu. Tao bán thông tin l

2021. Vl mắt mày có gheng à
Sao vf9 lại từ 2021 nhỉ? Mới bàn giao năm nay mà, mà kế toán để ngày bắt đầu kh từ 2021 luôn? T nghĩ m nhầm xe rồi, chắc lux SA hsao ấy
 
Top