Tại sao có khái niệm xui rủi xui xeỏ đầu năm ???

Thì tại theo suy nghĩ của Tàu chứ đâu ra mày? Tây lông nó có kiêng kị đéo gì đâu vẫn sống phây phây
 
Top