Sao nhiều thằng trai tân mà lại kết hôn với single mom nhỉ ? Mấy thằng ngu đó phải gọi là súc sinh bất hiếu với bố mẹ

Single mom thường khá ngon
không
nhưng thằng nào nó lấy thì kệ mẹ nó chứ sao phải mở thớt
tao thấy sgm thì có sao
Bố mẹ đẻ ra đau khổ khi nhìn thằng con dắt con hàng kèm file đính kèm ra mắt , đéo thương bố mẹ hả ! Tao thấy bất hiếu vì bố mẹ nào cũng mong con mình tử tế hạnh phúc
 
Sao nhiều thằng ngu tới mức lấy mấy con single mom nhỉ ? Quá bất hiếu với bố mẹ đẻ ra mấy thằng ngu đó , bố mẹ đau khổ khi đẻ ra thằng con trai thấy nó kết hôn với gái có con
Ví dụ vợ m chết , còn mình m nuôi con, m dám khẳng định đéo bao giờ bước thêm bước nữa không
 
Sao nhiều thằng ngu tới mức lấy mấy con single mom nhỉ ? Quá bất hiếu với bố mẹ đẻ ra mấy thằng ngu đó , bố mẹ đau khổ khi đẻ ra thằng con trai thấy nó kết hôn với gái có con
@Xachtayre222 sao mày không nghĩ tại sao nó dính vào single mom, có nhiều lý do, chứ đâu phải là do nó muốn, vs nhiều khi nó cưới single mom nhưng con nó đâu ở với nó, ở nhà ngoại thì sao. Tiếp theo mày có con đi vợ mày mất mày đi bước nữa thì mày cưới vợ khác, nhà vợ mày không thích mày chỉ vì mày có con riêng mày thấy được không
 
Top