Nhìn con vợ xấu, béo như con heo sau khi sinh không có ham muốn j luôn

V nên đéo nên cưới vk
Đến đủ tuổi ra trại trẻ mồ côi test iq 200 thì nhận làm con nuôi
 
Ngày trước tao cũng nghĩ như thằng thớt. Cho đến khi iu một em bếu, và giờ nhìn mấy con gầy thấy nhạt toẹt 🤣
 
Top