Nhà nghèo ở Việt Nam thì học ngành IT, STEM là thoát nghèo mà sao nhiều thằng tiêu cực thế

ewqeqweqw

Thanh niên Ngõ chợ
Mexico
Chúng mày cứ nhìn con nhà tài phiệt mua mảnh đất này, cho thua căn nhà kia kiếm hàng chục tỉ rồi đâm ra tiêu cực. Nhưng chúng mày thử nhìn lại xem được có mấy người
Học ngành kĩ thuật có thể chúng mày không giàu nhanh được, nhưng chịu khó cày cuốc thì thu nhập cũng 50-70 triệu mỗi tháng. Mà đặc điểm của ngành kĩ thuật là mày đéo cần phải quan hệ với ai cả, mày tạo ra sản phẩm là có tiền, tiền lương nhận được theo năng lực. Và đặc biệt là ngành ít có tiêu cực, drama, rất thích hợp với những người hướng nội ưa thích máy móc, tư duy logic
Hiện nay tỉ lệ ngành kĩ thuật ở Việt Nam mới đạt 1.5% còn rất nhiều dư địa để phát triển https://xamvn.cx/r/suot-ngay-ho-hao...hoa-hoc-ki-thuat-co-1-5.697452/#post-17258717
 
Chúng mày cứ nhìn con nhà tài phiệt mua mảnh đất này, cho thua căn nhà kia kiếm hàng chục tỉ rồi đâm ra tiêu cực. Nhưng chúng mày thử nhìn lại xem được có mấy người
Học ngành kĩ thuật có thể chúng mày không giàu nhanh được, nhưng chịu khó cày cuốc thì thu nhập cũng 50-70 triệu mỗi tháng. Mà đặc điểm của ngành kĩ thuật là mày đéo cần phải quan hệ với ai cả, mày tạo ra sản phẩm là có tiền, tiền lương nhận được theo năng lực. Và đặc biệt là ngành ít có tiêu cực, drama, rất thích hợp với những người hướng nội ưa thích máy móc, tư duy logic
Hiện nay tỉ lệ ngành kĩ thuật ở Việt Nam mới đạt 1.5% còn rất nhiều dư địa để phát triển https://xamvn.cx/r/suot-ngay-ho-hao...hoa-hoc-ki-thuat-co-1-5.697452/#post-17258717
Giờ tao ngoài 30 học IT còn kịp không. Tao chưa cần 50-70 triệu 1 tháng. Tao đang đặt mục tiêu học IT sau 6 tháng ra đi làm lương khởi điểm 12 triệu. 6 tháng sau tăng lên 15 triệu và 1 năm sau tăng lên 20 triệu. Mục tiêu này có khả thi không? Xin lời tư vấn từ các chuyên gia
 
Giờ tao ngoài 30 học IT còn kịp không. Tao chưa cần 50-70 triệu 1 tháng. Tao đang đặt mục tiêu học IT sau 6 tháng ra đi làm lương khởi điểm 12 triệu. 6 tháng sau tăng lên 15 triệu và 1 năm sau tăng lên 20 triệu. Mục tiêu này có khả thi không? Xin lời tư vấn từ các chuyên gia
Nếu chăm chỉ thì đc. Giờ đi cạnh tranh với bọn trẻ khá khoai đó m. Đâu phải cứ học xong ra là ok đâu nó có nhiều yếu tố
 
Giờ tao ngoài 30 học IT còn kịp không. Tao chưa cần 50-70 triệu 1 tháng. Tao đang đặt mục tiêu học IT sau 6 tháng ra đi làm lương khởi điểm 12 triệu. 6 tháng sau tăng lên 15 triệu và 1 năm sau tăng lên 20 triệu. Mục tiêu này có khả thi không? Xin lời tư vấn từ các chuyên gia
Khuyên thật thời điểm này mài nên tiếp tục làm việc của mài, 2,3 năm sau wuay lại học, hoặc mài học khóa 1 năm thì đợi 1 năm nữa

Mài tin ko tao làm freelance 3 năm rồi giờ đi xin việc nó xếp vào với đám fresher, inter đây, địt mẹ giờ ghế ít đít nhiều

Tao coi trên yt có thằng nói 1 câu đúng vl, khi cả xh đi đào vàng thì đã đến lúc mày nghỉ đào vàng và đi bán cuốc, bọn trung tâm nó bú ko ít tiền nhờ bán khóa học rồi
 
Chúng mày cứ nhìn con nhà tài phiệt mua mảnh đất này, cho thua căn nhà kia kiếm hàng chục tỉ rồi đâm ra tiêu cực. Nhưng chúng mày thử nhìn lại xem được có mấy người
Học ngành kĩ thuật có thể chúng mày không giàu nhanh được, nhưng chịu khó cày cuốc thì thu nhập cũng 50-70 triệu mỗi tháng. Mà đặc điểm của ngành kĩ thuật là mày đéo cần phải quan hệ với ai cả, mày tạo ra sản phẩm là có tiền, tiền lương nhận được theo năng lực. Và đặc biệt là ngành ít có tiêu cực, drama, rất thích hợp với những người hướng nội ưa thích máy móc, tư duy logic
Hiện nay tỉ lệ ngành kĩ thuật ở Việt Nam mới đạt 1.5% còn rất nhiều dư địa để phát triển https://xamvn.cx/r/suot-ngay-ho-hao...hoa-hoc-ki-thuat-co-1-5.697452/#post-17258717
Thế mày đã giàu chưa? Show tài sản lên xem nào :vozvn (14):
 
Giờ tao ngoài 30 học IT còn kịp không. Tao chưa cần 50-70 triệu 1 tháng. Tao đang đặt mục tiêu học IT sau 6 tháng ra đi làm lương khởi điểm 12 triệu. 6 tháng sau tăng lên 15 triệu và 1 năm sau tăng lên 20 triệu. Mục tiêu này có khả thi không? Xin lời tư vấn từ các chuyên gia
Khả thi nhé mày. :sure:
 
Nếu chăm chỉ thì đc. Giờ đi cạnh tranh với bọn trẻ khá khoai đó m. Đâu phải cứ học xong ra là ok đâu nó có nhiều yếu tố
Thấy báo chí nói ngành này vẫn đang thiếu nhân lực trầm trọng. Bữa xem thằng kia làm 1 tỉ/tháng tao chỉ cần 2 phần trăm của nó là được.
Khuyên thật thời điểm này mài nên tiếp tục làm việc của mài, 2,3 năm sau wuay lại học, hoặc mài học khóa 1 năm thì đợi 1 năm nữa

Mài tin ko tao làm freelance 3 năm rồi giờ đi xin việc nó xếp vào với đám fresher, inter đây, địt mẹ giờ ghế ít đít nhiều

Tao coi trên yt có thằng nói 1 câu đúng vl, khi cả xh đi đào vàng thì đã đến lúc mày nghỉ đào vàng và đi bán cuốc, bọn trung tâm nó bú ko ít tiền nhờ bán khóa học rồi
Vẫn như trên. VN đang thiếu nhân lực ngành IT nhiều.
 
Top