Năm mới tao quyết tâm cai và bỏ thủ dâm

Anhsao

Tôi là Thằng mặt lồn
Tao có thâm niên thủ dâm hơn 10 năm nay,bây giờ từ ngoại hình sức khoẻ cho đến công danh sự nghiệp nó như cái rẻ rách.
Tao muốn từ bỏ,vực lại từ đầu cho dù đã là muộn màng.
Nhưng tao vẫn quyết tâm đi lên từ bùn lầy.
Thân gửi những ae đã đang và còn thủ dâm hãy dừng lại đi
Thân ái và chúc mừng năm mới 2024
 
Tao có thâm niên thủ dâm hơn 10 năm nay,bây giờ từ ngoại hình sức khoẻ cho đến công danh sự nghiệp nó như cái rẻ rách.
Tao muốn từ bỏ,vực lại từ đầu cho dù đã là muộn màng.
Nhưng tao vẫn quyết tâm đi lên từ bùn lầy.
Thân gửi những ae đã đang và còn thủ dâm hãy dừng lại đi
Thân ái và chúc mừng năm mới 2024
trên đầu còn sợi tóc nào ko
 
Tao có thâm niên thủ dâm hơn 10 năm nay,bây giờ từ ngoại hình sức khoẻ cho đến công danh sự nghiệp nó như cái rẻ rách.
Tao muốn từ bỏ,vực lại từ đầu cho dù đã là muộn màng.
Nhưng tao vẫn quyết tâm đi lên từ bùn lầy.
Thân gửi những ae đã đang và còn thủ dâm hãy dừng lại đi
Thân ái và chúc mừng năm mới 2024
Đúng đấy, bỏ đi. Đi đá phò, không thì đi massage để mấy em nó xụch cho.
 
Mày lừa chúng nó post clip để mày quay tay phải không?
Disme mới mùng 2 không nên nhé.
Chúng mày cứ gửi clip đi mùng 4 tao quay lại xem sau
Đầu năm tao muốn lan toả tinh thần no fap đến toàn thể ae xamvn với 1 mong muốn duy nhất là văn minh lịch sử phát triển bản thân cũng như kinh tế
 
Tao có thâm niên thủ dâm hơn 10 năm nay,bây giờ từ ngoại hình sức khoẻ cho đến công danh sự nghiệp nó như cái rẻ rách.
Tao muốn từ bỏ,vực lại từ đầu cho dù đã là muộn màng.
Nhưng tao vẫn quyết tâm đi lên từ bùn lầy.
Thân gửi những ae đã đang và còn thủ dâm hãy dừng lại đi
Thân ái và chúc mừng năm mới 2024
Mày nói giống tao cách đây 15năm rồi đấy đến h tao vẫn thủ dâm đều
 
Top