Mục đích sống là gì nhỉ

Đéo có mục đích hay ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là sống thôi. Chứ sao mà chọn cái chết được mày:vozvn (25)::vozvn (25):
 
Top