Live 안녕하세요 Manhthuong

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Đứng đó bướm hồng bé tẻo teo
Báo hại cu ông ba lại réo,
Ước gì được húp cái nước lèo

Con cái nhà ai sao khéo đẻ,
Mông to, zú bự cứ như heo
Loại này cho ăn thì say méo
Tòm tọp ham chill cá đớp bèo.
::xamvl22::::xamvl22::::xamvl22::
may có 1 chữ bướm kéo lại, ko thỳ tml @dit me @dmin ban cmnr
 
Top