Lưỡi dài có sửa được không ?

Hèn gì mày dâm vãi lồn. Hôm nào tự vẽ lại cảnh mình thè lưỡi trước gương đi. Cần video mẫu dm tao
 
Hèn gì mày dâm vãi lồn. Hôm nào tự vẽ lại cảnh mình thè lưỡi trước gương đi. Cần video mẫu dm tao
Vô duyên lưỡi dài lq gì tới dâm ? Mà t dâm hồi nào?
 
Chịu khó liếm lol cho lưỡi mòn dần dần 🤣
 
T cũng làm dc y chang tml. Có gì mà phải xoắn nhỉ, lưỡi dài gái mê hơn :))
 
Top