Có Hình [LĐPT] Tìm việc làm lương trên 10 triệu ở đâu cũng làm, trừ Hà Tĩnh, Kontum.

Ước Gì Có Bồ

Địt xong chạy
. Trình độ 9/12
. Làm công nhân gò bó -> chán.
. Làm phụ hồ nắng noi, mệt -> đéo làm.
. Làm bảo vệ nhàn, chán -> đéo làm.
. Làm phục vụ -> già đéo ai nhận, đéo làm.
Tìm việc làm lương trên 10tr/tháng, việc gì tao cũng làm... :too_sad:

124123123123.png


 
Ngày xưa còn ăn lông ở lỗ thì có nghề đứng trước bưu điện lè lưỡi cho người ta dán tem.Kiếm cũng khá 200đ/tem.Còn mày trình độ tú tài xem ra cũng là tri thức,tính toán cũng ổn rồi.Bán vé số dạo cũng được đó :vozvn (21):
 
Ngày xưa còn ăn lông ở lỗ thì có nghề đứng trước bưu điện lè lưỡi cho người ta dán tem.Kiếm cũng khá 200đ/tem.Còn mày trình độ tú tài xem ra cũng là tri thức,tính toán cũng ổn rồi.Bán vé số dạo cũng được đó :vozvn (21):
Sao mày kêu tao đi giành việc với người già?
 
Ra đấm công an như mày mạnh mồm kìa, việc nhẹ lương cao, ít nhất mấy năm tiếp theo mày éo phải lo cơm ăn áo mặc, tiền thuê nhà
 
. Trình độ 9/12
. Làm công nhân gò bó -> chán.
. Làm phụ hồ nắng noi, mệt -> đéo làm.
. Làm bảo vệ nhàn, chán -> đéo làm.
. Làm phục vụ -> già đéo ai nhận, đéo làm.
Tìm việc làm lương trên 10tr/tháng, việc gì tao cũng làm... :too_sad:

124123123123.png
Tao mới tập phi tiêu và tính lập gánh hát sơn lâm mãi võ. Mày ưng thì qua nhận việc. Chỉ việc đứng cho tao phi tiêu thôi
 
Top