Giờ giả sử gái hư/gái hoàn lương úp bô cái thai đến đòi nhà thì m sẽ xử lí ra sao ?

Giờ đéo nào rồi mà còn úp bô cái thai, thấy đéo ổn thì đéo cưới.
 
Có chơi có chịu thôi, nếu là con m thật mà m bỏ thì là cái nghiệp của m đấy
 
Thì kệ con mẹ nó
1 t nuôi
2 m nuôi t chu cấp đủ cho con như thằng jack
Bọn simp gái ngu lồn thì làm nô lệ cho gái cả đời
 
Nếu biết là gái hư/hoàn lương thì nhất định không cưới chứ suy nghĩ cái loèn gì? Vấn đề ở đây là không biết thì mới nhục cơ, lấy về rồi mới biết thì càng nhục nữa
 
Top