Đông hà Quảng trị

Chỉ đường e vs Bác
Từ Nam ra Bắc mày tới ngã ba tx Quảng Trị tọa độ ( 16.740349,107.185483 ) rẻ phải chảy qua cầu Cửa Việt rẻ phải rồi theo đường quốc phòng ven biển chạy tiếp ra Bắc qua cầu Cửa Tùng rẻ Phải khoảng 300 mét là tới khu đèn phố đèn đỏ Cửa Tùng các nhà nghỉ, Ka ra âu kơ ven bờ biển gần như chổ nào cũng có mày cứ hỏi hỏi lễ tân ý. Share may cái tọa độ khu đèn đỏ Cửa Tùng hy vọng mày tìm được cái Cửa Mình mà mày cần ( 17.022720,107.110220 )
 
Từ Nam ra Bắc mày tới ngã ba tx Quảng Trị tọa độ ( 16.740349,107.185483 ) rẻ phải chảy qua cầu Cửa Việt rẻ phải rồi theo đường quốc phòng ven biển chạy tiếp ra Bắc qua cầu Cửa Tùng rẻ Phải khoảng 300 mét là tới khu đèn phố đèn đỏ Cửa Tùng các nhà nghỉ, Ka ra âu kơ ven bờ biển gần như chổ nào cũng có mày cứ hỏi hỏi lễ tân ý. Share may cái tọa độ khu đèn đỏ Cửa Tùng hy vọng mày tìm được cái Cửa Mình mà mày cần ( 17.022720,107.110220 )
Anh em qtri có nhóm riêng ko nhỉ
Nếu có cho tôi 1 slot
 
Top