Đôi lời của tôi đến 1 số xamer.

@Kiloph Sang năm nào cũng đòi cứa tay reset mà thấy vào xam tay comment nhanh quá
Lần cuối nhé Sang. Nếu tôi thấy bác nhắc thêm một lần nữa tôi sẽ report ManhThuong lột da bạn:vozvn (21):
Sang mõm chó xạo lồn thích reset để về lại giới tính thật thôi,mày thấy để avatar toàn gái không .
Ngu, tôi trai thẳng và tôi không phải thằng Nhị Gia @Vài ngày sau. :ops:
 
Top