Đôi lời của tôi đến 1 số xamer.

Vậy sao bạn không tỏ tình với nó đi, nói tôi nghe làm gì ?
À, tại lâu rồi mới thấy có người nhắc đến nó làm tôi nhớ lại. Tôi hồi ấy cũng ib nói chuyện nhận nuôi nó nhưng mà chậm chân, nó lúc ấy đang làm sgbb cho thằng khác rồi
 
@Krystall tôi cảnh cáo bạn lần cuối, tôi mà còn thấy bạn trong xam nữa. Đừng trách tôi sao không nhẹ tay với đàn bà con gái. :ops:
 
À, tại lâu rồi mới thấy có người nhắc đến nó làm tôi nhớ lại. Tôi hồi ấy cũng ib nói chuyện nhận nuôi nó nhưng mà chậm chân, nó lúc ấy đang làm sgbb cho thằng khác rồi
Gần đây bạn biết nó đi đâu không, sao lâu rồi tôi không thấy nó trong xam ?
 
@Krystall nhắc lần cuối, bạn đừng để cho tôi thấy bạn xuất hiện trong xam nữa. :embarrassed:
Tôi mà còn thấy bạn trong xam nữa, tôi lột da bạn. :embarrassed:
 
Top