Đạo lý Đạo Hồi bắt nguồn từ Đạo Chúa phải không bây?

Tao có thắc mắc xíu là Muhammad là người sáng lập đạo Hồi. Mà ông này được tổng lãnh thiên thân Gabriel mách bảo đi truyền đạo. Trong khi tao thấy Gabriel xuất phát từ đạo Chúa. V đạo Hồi xuất phát từ đạo Chúa à bây?
 
Uh đạo Hồi và đạo Chúa cũng tôn vinh thượng đế thôi
 
Tao có thắc mắc xíu là Muhammad là người sáng lập đạo Hồi. Mà ông này được tổng lãnh thiên thân Gabriel mách bảo đi truyền đạo. Trong khi tao thấy Gabriel xuất phát từ đạo Chúa. V đạo Hồi xuất phát từ đạo Chúa à bây?
Anh em bà con với Chúa Jesus.
 
Do thái giáo là tôn giáo độc thần đầu tiên, cổ xưa nhất. Thiên chúa giáo, hồi giáo lấy ý tưởng từ đó chế cháo lại nên có một vài thần thánh có ở cả 3 tôn giáo. Trong khi do thái giáo ít liên quan đến chính trị thì thiên chúa và hồi giáo lại liên quan chặt chẽ đến chính trị, các triều đại phong kiến đã lợi dụng triệt để hai tôn giáo này để duy trì và mở rộng quyền thống trị. Phật giáo cũng là tôn giáo độc thần nhưng lại có quan điểm duy vật nhiều hơn duy tâm, tư tưởng cũng ko sùng bái cực đoan nên éo đk trọng dụng thậm trí ngay ở quê nhà ấn đụ.
 
Do thái giáo là tôn giáo độc thần đầu tiên, cổ xưa nhất. Thiên chúa giáo, hồi giáo lấy ý tưởng từ đó chế cháo lại nên có một vài thần thánh có ở cả 3 tôn giáo. Trong khi do thái giáo ít liên quan đến chính trị thì thiên chúa và hồi giáo lại liên quan chặt chẽ đến chính trị, các triều đại phong kiến đã lợi dụng triệt để hai tôn giáo này để duy trì và mở rộng quyền thống trị. Phật giáo cũng là tôn giáo độc thần nhưng lại có quan điểm duy vật nhiều hơn duy tâm, tư tưởng cũng ko sùng bái cực đoan nên éo đk trọng dụng thậm trí ngay ở quê nhà ấn đụ.
Ngu thì im.
Trong đạo Phật, cao nhất là Thánh. ko phải thần.
Phật Thích Ca là thánh A la hán toàn giác trong kỷ nguyên này chứ ko phải duy nhất.
Trước ngài có Phật Nhiên Đăng. sau ngài có Phật Di Lặc
 
Islam và Christian (đạo thờ Jesus Christ) đều chấp nhận đạo Abraham nhưng coi Do Thái Giáo ko phải làm điều đúng đắn vì nếu đúng thì họ ko lập ra đạo mới. Họ cho rằng họ là những người anh chị em chớ hổng có ai cha ai còn ai hết.
 
Ngu thì im.
Trong đạo Phật, cao nhất là Thánh. ko phải thần.
Phật Thích Ca là thánh A la hán toàn giác trong kỷ nguyên này chứ ko phải duy nhất.
Trước ngài có Phật Nhiên Đăng. sau ngài có Phật Di Lặc
Trong đạo Phật có mọi thứ, cao nhất ko phải Thánh cũng ko phải Thần, cao nhất là Giác Ngộ, ai giác ngộ rồi thì thành vô ngã, mà vô ngã rồi thì thằng hay thánh hay thần cũng ko có ý nghĩa chỉ hết
Đạo Phật quan trọng nhứt là bản thân, tự mày lo cho Phật Tánh của mày và chỉ có mày mới có thể lo cho mày. Ko ai lo cho mày và mày cũng ko thể lo cho ai
 
Ngu thì im.
Trong đạo Phật, cao nhất là Thánh. ko phải thần.
Phật Thích Ca là thánh A la hán toàn giác trong kỷ nguyên này chứ ko phải duy nhất.
Trước ngài có Phật Nhiên Đăng. sau ngài có Phật Di Lặc
Ngu, thần ở đây là cách gọi chung để phân biệt tôn giáo đa thần và tôn giáo độc thần. Chứ liên quan lồn gì đến phân loại thần hay thánh trong cái tôn giáo đấy. Địt mẹ, đọc hiểu ngu còn thích thể hiện.
 
Đạo hồi từ thánh allah mà ra, thánh allah từ đầu khấc bố của thánh-> suy ra đạo hồi từ đầu khấc
 
Phật giáo làm đéo gì có thần, bọn trọc TQ nó bịa ra thôi
Cái chùa nam tông gần nhà, tết nào thăm ông chả bắt lạy cái tượng phật rước từ bên thái về. Không thần không thánh thì lạy làm cái gì?
 
Trong đạo Phật có mọi thứ, cao nhất ko phải Thánh cũng ko phải Thần, cao nhất là Giác Ngộ, ai giác ngộ rồi thì thành vô ngã, mà vô ngã rồi thì thằng hay thánh hay thần cũng ko có ý nghĩa chỉ hết
Đạo Phật quan trọng nhứt là bản thân, tự mày lo cho Phật Tánh của mày và chỉ có mày mới có thể lo cho mày. Ko ai lo cho mày và mày cũng ko thể lo cho ai
những điều mày nói ở đâu ra vậy ạ? sách kinh hay chiêm nghiệm tự thân hay tưởng tưởng ra.
à để tao trả lời dùm luôn là từ tưởng tượng.
mày trích được bất cứ kinh nào có những điều mày nói phía trên tao live stream đốt bằng đại học Phật học của tao. Namo Dhammaya
 
Phật giáo làm đéo gì có thần, bọn trọc TQ nó bịa ra thôi
Có ku, đọc kinh Địa Tạng để biết chi tiết. Nhưng Phật giáo không tôn vinh thần, mà hướng con người đến điều thiện để tự mình tích phước cho mình, tự mình giúp mình.
 
Cái chùa nam tông gần nhà, tết nào thăm ông chả bắt lạy cái tượng phật rước từ bên thái về. Không thần không thánh thì lạy làm cái gì?
Trong đạo Phật
Thần: cư dân ở cõi thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
Thánh: đoạn tận ít nhất 3 trói buộc (kiết sử) là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ.
Tượng Phật, Kim Thân Phật là hình tượng trợ duyên gợi nhớ Tam Bảo và nơi gởi niềm tôn kính.
Tuy nhiên trong kinh Nam Tông đức Phật lại không đề cập đến tượng. Ngài chỉ có thờ cúng 2 đối tượng là cây Bồ Đề và Xá Lợi mà thôi.
 
Do thái giáo là tôn giáo độc thần đầu tiên, cổ xưa nhất. Thiên chúa giáo, hồi giáo lấy ý tưởng từ đó chế cháo lại nên có một vài thần thánh có ở cả 3 tôn giáo. Trong khi do thái giáo ít liên quan đến chính trị thì thiên chúa và hồi giáo lại liên quan chặt chẽ đến chính trị, các triều đại phong kiến đã lợi dụng triệt để hai tôn giáo này để duy trì và mở rộng quyền thống trị. Phật giáo cũng là tôn giáo độc thần nhưng lại có quan điểm duy vật nhiều hơn duy tâm, tư tưởng cũng ko sùng bái cực đoan nên éo đk trọng dụng thậm trí ngay ở quê nhà ấn đụ.
Thực ra chỗ từng dc sùng bái phật giáo nhất là Pakistan, nhưng khi hồi giáo tràn vào thì bị bọn nó giết sạch rồi bắt cải sang đạo hồi, còn ở ấn thì bọn nó chém bỏ mẹ mấy thằng hồi luôn
 
Top