Ăn chơi Cùng một lúc 3 em báo có bầu, tao phải làm sao?

Cưới hết đi, tao cũng lỡ làm 10 con đẹp nhất thế giới có bầu nè.
 
Câu này tao nghe 1 ông trong gr audio nói rồi.
H u50 vẫn chưa vợ con. Còn 3 em kia mỗi người 1 nơi.
 
Top